ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velké Tresné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velké Tresné
(4) Adresa:
Velké Tresné 1
59265 Velké Tresné
(5) Bankovní spojení:
7000427751/0100
(CZ08 0100 0000 0070 0042 7751)
94-12919751/0710
(CZ38 0710 0000 9400 1291 9751)
(6) IČ: Nápověda
00842451
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
587893
   Zkratka subjektu:
VlkeTresne
(4) Email:
velke.tresne@gmail.com
[oficiální]
posta.velketresne@mu.bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420725101205
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:45:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English