ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pitín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pitín
(4) Adresa:
Pitín 18
68771 Pitín
(5) Bankovní spojení:
1543036389/0800
(CZ36 0800 0000 0015 4303 6389)
(6) IČ: Nápověda
00291234
(7) DIČ: Nápověda
CZ00291234
    Kód obce:
592498
   Zkratka subjektu:
Pitin
(4) Email:
obec@pitin.cz
[oficiální]
starosta@pitin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pitin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
572641332
[fax]
572641332
[stolní]
572641934
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:40:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English