ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rudice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rudice
(4) Adresa:
Rudice 109
68732 Rudice
(5) Bankovní spojení:
10428-721/0100
(CZ03 0100 0104 2800 0000 0721)
(6) IČ: Nápověda
00542270
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
592552
   Zkratka subjektu:
Rudice
(4) Email:
obec.rudice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-rudice.cz/index.php?page=archiv&slozka=9
[řešení životních situací]
http://www.obec-rudice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420572691432
[fax]
+420572691438
[stolní]
+420572692104
[stolní]
+420724178560
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.04.2012 23:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English