ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hrabětice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hrabětice
(4) Adresa sídla:
Kostelní 230
67168 Hrabětice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00600385
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594130
   Zkratka subjektu:
Hrabetice
(4) Email:
obec.hrabetice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://hrabetice.eu/index.php?nid=888&lid=CZ&oid=1740545
[podatelna]
http://hrabetice.eu/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515229404
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:22:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English