ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chvalovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chvalovice
(4) Adresa:
Chvalovice 80
66902 Chvalovice
(5) Bankovní spojení:
13527741/0100
(CZ35 0100 0000 0000 1352 7741)
(6) IČ: Nápověda
00600407
(7) DIČ: Nápověda
CZ00600407
    Kód obce:
594172
   Zkratka subjektu:
Chvalovice
(4) Email:
ou.chvalovice@seznam.cz
[oficiální]
chvalovice@seznam.cz
[oficiální]
podatelna@chvalovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.chvalovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
515230129
[fax]
515230461
[stolní]
515230462
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:44:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English