ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Korolupy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Korolupy
(4) Adresa sídla:
Korolupy 69
67107 Korolupy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
264696144/0300
(CZ36 0300 0000 0002 6469 6144)
(6) IČ: Nápověda
00600423
(7) DIČ: Nápověda
CZ00600423
    Kód obce:
594253
   Zkratka subjektu:
Korolupy
(4) Email:
ou@obec-korolupy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-korolupy.cz/dulezite-kontakty
[podatelna]
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
[řešení životních situací]
http://www.obec-korolupy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515298113
[stolní]
+420724859713
[mobilní]
+420724286629
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 12:00 - 14:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: adm_Korolupy@czp, poslední úprava: 02.03.2016 13:25:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English