ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kravsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kravsko
(4) Adresa sídla:
Kravsko 12
67151 Kravsko
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00292982
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594261
   Zkratka subjektu:
KRAVSKO
(4) Email:
obec.kravsko@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/kravsko
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515255131
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 23.03.2012 12:20:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English