ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Krhovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Krhovice
(4) Adresa sídla:
Krhovice 147
67128 Krhovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1583748399/0800
(CZ39 0800 0000 0015 8374 8399)
(6) IČ: Nápověda
00600431
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594270
   Zkratka subjektu:
Krhovice
(4) Email:
oukrhovice@venet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.krhovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
515234415
[stolní]
724196903
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:37:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English