ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lesonice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lesonice
(4) Adresa sídla:
Lesonice 73
67201 Lesonice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
14925741/0100
(CZ33 0100 0000 0000 1492 5741)
(6) IČ: Nápověda
00600491
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594351
   Zkratka subjektu:
Lesonice
(4) Email:
lesonice@lesonicemk.cz
[oficiální]
podatelna@lesonicemk.cz
[podatelna]
starosta@lesonicemk.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/dalsi_podatelny.asp?id_org=8024
[podatelna]
http://www.lesonicemk.cz
[oficiální]
http://www.lesonicemk.cz/urdeska
[elektronická úřední deska]
(4) Telefon:
724196907
[mobilní]
515323440
[stolní]
725111088
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:38:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English