ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mackovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mackovice
(4) Adresa sídla:
Mackovice 49
67178 Mackovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00636851
(7) DIČ: Nápověda
CZ00636851
    Kód obce:
594407
   Zkratka subjektu:
Mackovice
(4) Email:
obec.mackovice@seznam.cz
[oficiální]
podatelna.mackovice@seznam.cz
[podatelna]
mackovice@infoniva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mackovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420515277114
[stolní]
+420725111093
[mobilní]
+420515277235
[domů]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English