ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blažkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blažkov
(4) Adresa sídla:
Blažkov 68
59251 Blažkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-6017751/0710
(CZ63 0710 0000 9400 0601 7751)
(6) IČ: Nápověda
00599263
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595241
   Zkratka subjektu:
Blazkov
(4) Email:
obec@blazkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.blazkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566567401
[stolní]
+420734576864
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.06.2012 23:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English