ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bohuňov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bohuňov
(4) Adresa sídla:
Bohuňov 40
59301 Bohuňov
(4) Doručovací adresa:
Bohuňov 50
59301 Bystřice nad Pernštejnem
(5) Bankovní spojení:
23626751/0100
(CZ70 0100 0000 0000 2362 6751)
94-12214751/0710
(CZ49 0710 0000 9400 1221 4751)
(6) IČ: Nápověda
00599298
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595306
   Zkratka subjektu:
BohunovZ
(4) Email:
obec@bohunov.cz
[oficiální]
posta.bohunov@mu.bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.bohunov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566550562
[stolní]
+420725101204
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:30 - 18:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 08.12.2022 10:44:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English