ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Borovnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Borovnice
(4) Adresa sídla:
Borovnice 54
59242 Borovnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3211751/0710
(CZ19 0710 0000 9400 0321 1751)
(6) IČ: Nápověda
00599301
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599301
    Kód obce:
595322
   Zkratka subjektu:
BorovniceZ
(4) Email:
obec.borovnice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.borovnice-zr.wz.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566562548
[fax]
+420566562548
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
  19:00 - 20:00
Středa: 18:00 - 19:00
  19:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.05.2016 08:35:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English