ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březejc

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březejc
(4) Adresa sídla:
Březejc 6
59401 Březejc
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1621788309/0800
(CZ82 0800 0000 0016 2178 8309)
94-2710751/0710
(CZ78 0710 0000 9400 0271 0751)
(6) IČ: Nápověda
00842435
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595349
   Zkratka subjektu:
Brezejc
(4) Email:
obec.brezejc@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brezejc.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774349998
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Brezejc@czp, poslední úprava: 27.10.2022 06:04:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English