ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březské

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březské
(4) Adresa sídla:
Březské 55
59453 Březské
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10024751/0100
(CZ42 0100 0000 0000 1002 4751)
94-13313751/0710
(CZ28 0710 0000 9400 1331 3751)
(6) IČ: Nápověda
00489468
(7) DIČ: Nápověda
CZ 00489468
    Kód obce:
595381
   Zkratka subjektu:
Brezske
(4) Email:
brezske@c-box.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brezske.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566538164
[stolní]
+420724159582
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:06:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English