ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Budeč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Budeč
(4) Adresa sídla:
Budeč 44
59214 Budeč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2614751/0710
(CZ44 0710 0000 9400 0261 4751)
(6) IČ: Nápověda
00600547
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595390
   Zkratka subjektu:
Budec
(4) Email:
info@budec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.budec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420722929668
[mobilní]
+420566667789
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 06.02.2019 13:07:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English