ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bukov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bukov
(4) Adresa sídla:
Bukov 88
59251 Bukov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-16012751/0710
(CZ24 0710 0000 9400 1601 2751)
(6) IČ: Nápověda
00599328
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595403
   Zkratka subjektu:
Bukov
(4) Email:
obec.bukov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bukov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723437763
[mobilní]
+420566567711
[fax]
+420566567711
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.02.2019 12:14:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English