ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Býšovec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Býšovec
(4) Adresa:
Býšovec 20
59301 Býšovec
(5) Bankovní spojení:
94-15511751/0710
(CZ83 0710 0000 9400 1551 1751)
(6) IČ: Nápověda
00599336
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599336
    Kód obce:
595420
   Zkratka subjektu:
Bysovec
(4) Email:
obec.bysovec@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bysovec.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604590136
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: tuhlir@czp, poslední úprava: 26.10.2022 18:50:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English