ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dalečín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dalečín
(4) Adresa:
Dalečín 30
59241 Dalečín
(5) Bankovní spojení:
150034740/0300
(CZ27 0300 0000 0001 5003 4740)
94-6113751/0710
(CZ97 0710 0000 9400 0611 3751)
(6) IČ: Nápověda
00294179
(7) DIČ: Nápověda
CZ00294179
    Kód obce:
595454
   Zkratka subjektu:
Dalecin
(4) Email:
oudalecin@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dalecin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603487566
[mobilní]
+420566573121
[fax]
+420566573121
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.07.2013 09:21:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English