ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Daňkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Daňkovice
(4) Adresa sídla:
Daňkovice 9
59203 Daňkovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-15212751/0710
(CZ64 0710 0000 9400 1521 2751)
(6) IČ: Nápověda
00599352
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595462
   Zkratka subjektu:
Dankovice
(4) Email:
ou.dankovice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dankovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566664533
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:32:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English