ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolní Rožínka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolní Rožínka
(4) Adresa sídla:
Dolní Rožínka 3
59251 Dolní Rožínka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00294233
(7) DIČ: Nápověda
CZ00294233
    Kód obce:
595535
   Zkratka subjektu:
DOLNROZI
(4) Email:
ou@dolni-rozinka.cz
[oficiální]
obec@dolni-rozinka.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.dolni-rozinka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566567133
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:00
 
garant dat: ADM_DOLNROZI@czp, poslední úprava: 14.01.2016 07:18:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English