ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Fryšava pod Žákovou horou
(4) Adresa sídla:
Fryšava pod Žákovou horou 9
59204 Fryšava pod Žákovou horou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-17816751/0710
(CZ89 0710 0000 9400 1781 6751)
(6) IČ: Nápověda
00294284
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595578
   Zkratka subjektu:
FrsvZkvhru
(4) Email:
obec.frysava@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.frysava.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566619231
[fax]
+420566619231
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:30 - 11:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 26.08.2016 08:45:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English