ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Heřmanov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Heřmanov
(4) Adresa sídla:
Heřmanov 35
59458 Heřmanov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1625334339/0800
(CZ55 0800 0000 0016 2533 4339)
[změna 1.3.04]
94-14113751/0710
(CZ85 0710 0000 9400 1411 3751)
(6) IČ: Nápověda
00599387
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599387
    Kód obce:
595608
   Zkratka subjektu:
HermanovZ
(4) Email:
ou.hermanov@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://hermanov.info
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602509130
[mobilní]
+420566543511
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:27:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English