ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Horní Rožínka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Horní Rožínka
(4) Adresa sídla:
Horní Rožínka 1
59251 Horní Rožínka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3414751/0710
(CZ04 0710 0000 9400 0341 4751)
(6) IČ: Nápověda
00599417
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595683
   Zkratka subjektu:
HrnRozinka
(4) Email:
starosta@hornirozinka.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hornirozinka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
739034453
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.02.2019 12:22:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English