ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kadolec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kadolec
(4) Adresa sídla:
Kadolec 61
59451 Kadolec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94/0710
(CZ64 0710 0000 0000 0000 0094)
(6) IČ: Nápověda
00599468
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599468
    Kód obce:
595811
   Zkratka subjektu:
Kadolec
(4) Email:
obec@kadolec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kadolec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420733295307
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:30
 
garant dat: omilotova@czp, poslední úprava: 18.05.2023 11:29:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English