ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Koroužné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Koroužné
(4) Adresa:
Koroužné 33
59301 Koroužné
(5) Bankovní spojení:
156285073/0300
(CZ84 0300 0000 0001 5628 5073)
94-15415751/0710
(CZ49 0710 0000 9400 1541 5751)
(6) IČ: Nápověda
00545686
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595861
   Zkratka subjektu:
Korouzne
(4) Email:
obec@korouzne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.korouzne.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183510
[mobilní]
+420566560122
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.02.2019 12:33:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English