ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křižánky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křižánky
(4) Adresa sídla:
Moravské Křižánky 116
59202 Křižánky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-14519751/0710
(CZ55 0710 0000 9400 1451 9751)
(6) IČ: Nápověda
00531677
(7) DIČ: Nápověda
CZ00531677
    Kód obce:
595918
   Zkratka subjektu:
ObKrizanky
(4) Email:
obec.krizanky@worldonline.cz
[oficiální]
epodatelna@obeckrizanky.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obeckrizanky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566662332
[stolní]
+420566662071
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
  16:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.02.2014 07:00:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English