ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kuklík

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kuklík
(4) Adresa sídla:
Kuklík 25
59203 Kuklík
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-416751/0710
(CZ86 0710 0000 9400 0041 6751)
(6) IČ: Nápověda
00599514
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
595969
   Zkratka subjektu:
Kuklik
(4) Email:
posta.kuklik@nmnm.cz
[podatelna]
obec.kuklik@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckuklik.cz/
[oficiální]
http://podatelny.nmnm.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420602260927
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 10.05.2017 08:09:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English