ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lísek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lísek
(4) Adresa:
Lhota 80
59245 Lísek
(5) Bankovní spojení:
11027751/0100
(CZ84 0100 0000 0000 1102 7751)
94-5110751/0710
(CZ55 0710 0000 9400 0511 0751)
(6) IČ: Nápověda
00294730
(7) DIČ: Nápověda
CZ00294730
    Kód obce:
596051
   Zkratka subjektu:
Lisek
(4) Email:
obec@lisek.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisek.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724161034
[mobilní]
+420566551426
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: jsoldanova@czp, poslední úprava: 26.10.2022 19:48:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English