ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Moravecké Pavlovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Moravecké Pavlovice
(4) Adresa sídla:
Moravecké Pavlovice 2
59262 Moravecké Pavlovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3617751/0710
(CZ86 0710 0000 9400 0361 7751)
(6) IČ: Nápověda
00599603
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596159
   Zkratka subjektu:
MrvckPvlvc
(4) Email:
moraveckepavlovice@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://www.uredni-deska.info/videt_obec.php?obec=1613&zobraz=uvod
[elektronická úřední deska]
(4) Telefon:
+420732919562
[mobilní]
+420566566243
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 23.05.2023 14:50:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English