ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nová Ves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nová Ves
(4) Adresa sídla:
Nová Ves 51
59451 Nová Ves
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
1624275349/0800
(CZ95 0800 0000 0016 2427 5349)
[změna 21.2.05]
94-9111751/0710
(CZ15 0710 0000 9400 0911 1751)
(6) IČ: Nápověda
00599620
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596213
   Zkratka subjektu:
NovaVesZ
(4) Email:
novaves.obec@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novaveszr.7u.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566543541
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 25.02.2019 12:16:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English