ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nyklovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nyklovice
(4) Adresa:
Nyklovice 42
59265 Nyklovice
(5) Bankovní spojení:
94-12513751/0710
(CZ68 0710 0000 9400 1251 3751)
(6) IČ: Nápověda
00599646
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596272
   Zkratka subjektu:
Nyklovice
(4) Email:
nyklovice@raz-dva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecnyklovice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181900
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 04.08.2015 10:28:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English