ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Ostrov nad Oslavou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Ostrov nad Oslavou
(4) Adresa sídla:
Ostrov nad Oslavou 246
59445 Ostrov nad Oslavou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-5014751/0710
(CZ21 0710 0000 9400 0501 4751)
(6) IČ: Nápověda
00295035
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295035
    Kód obce:
596361
   Zkratka subjektu:
Ostrvslvou
(4) Email:
obec.ostrov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ostrovno.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
606024005
[mobilní]
+420566678123
[stolní]
+420566678052
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 11.02.2019 10:49:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English