ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Písečné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Písečné
(4) Adresa sídla:
Písečné 25
59301 Písečné
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-5719751/0710
(CZ10 0710 0000 9400 0571 9751)
7000726751/0100
(CZ27 0100 0000 0070 0072 6751)
(6) IČ: Nápověda
00842206
(7) DIČ: Nápověda
CZ00842206
    Kód obce:
596434
   Zkratka subjektu:
PisecneZ
(4) Email:
info@obec-pisecne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://obec-pisecne.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566573224
[stolní]
+420732539694
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 15:00 - 17:00
 
garant dat: mcerny10@czp, poslední úprava: 31.10.2022 06:54:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English