ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pokojov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pokojov
(4) Adresa:
Pokojov 9
59214 Pokojov
(5) Bankovní spojení:
700826604/0600
(CZ68 0600 0000 0007 0082 6604)
(6) IČ: Nápověda
00599697
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596477
   Zkratka subjektu:
Pokojov
(4) Email:
obec.pokojov@seznam.cz
[podatelna]
obec.pokojov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecpokojov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420739902659
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: psvoboda5@czp, poslední úprava: 11.12.2022 19:46:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English