ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radňoves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radňoves
(4) Adresa sídla:
Radňoves 26
59451 Radňoves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1624266389/0800
(CZ97 0800 0000 0016 2426 6389)
[změna 1.2..05]
94-17218751/0710
(CZ51 0710 0000 9400 1721 8751)
(6) IČ: Nápověda
00599743
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596540
   Zkratka subjektu:
Radnoves
(4) Email:
ou.radnoves@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://radnoves.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777857808
[mobilní]
+420549440456
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 21:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 25.02.2019 15:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English