ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rousměrov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rousměrov
(4) Adresa sídla:
Rousměrov 16
59101 Rousměrov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-17613751/0710
(CZ07 0710 0000 9400 1761 3751)
(6) IČ: Nápověda
00599760
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596604
   Zkratka subjektu:
Rousmerov
(4) Email:
obecrousmerov@email.cz
[oficiální]
obecrousmerov@email.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecrousmerov.cz
[podatelna]
http://www.obecrousmerov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725057132
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:30 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.06.2012 10:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English