ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rovečné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rovečné
(4) Adresa sídla:
Rovečné 82
59265 Rovečné
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-1312751/0710
(CZ80 0710 0000 9400 0131 2751)
3625751/0100
(CZ37 0100 0000 0000 0362 5751)
(6) IČ: Nápověda
00295281
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295281
    Kód obce:
596612
   Zkratka subjektu:
ROVECNE
(4) Email:
obec@rovecne.cz
[oficiální]
starosta@rovecne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rovecne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724185923
[mobilní]
+420566574130
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:15 - 17:00
Úterý: 07:15 - 15:00
Středa: 07:15 - 17:00
Čtvrtek: 07:15 - 14:15
Pátek: 07:15 - 13:00
 
garant dat: mprudky@czp, poslední úprava: 27.10.2022 09:05:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English