ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rožná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rožná
(4) Adresa sídla:
Rožná 8
59252 Rožná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2219751/0710
(CZ88 0710 0000 9400 0221 9751)
(6) IČ: Nápověda
00295329
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295329
    Kód obce:
596655
   Zkratka subjektu:
ROZNA
(4) Email:
ou.rozna@seznam.cz
[oficiální]
ou.rozna@worldonline.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://podatelna.rozna@seznam.cz
[podatelna]
http://www.rozna.cz
[řešení životních situací]
http://www.rozna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566567227
[stolní]
+420606703406
[mobilní]
+420566567984
[fax]
+420566567983
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 31.08.2018 10:34:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English