ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sejřek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sejřek
(4) Adresa:
Sejřek 35
59262 Sejřek
(5) Bankovní spojení:
94-7810751/0710
(CZ17 0710 0000 9400 0781 0751)
(6) IČ: Nápověda
00599808
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596710
   Zkratka subjektu:
Sejrek
(4) Email:
obec@sejrek-bor.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sejrek-bor.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566566956
[stolní]
    Úřední hodiny:
Neděle: 09:00 - 11:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 22.10.2014 10:33:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English