ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skorotice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skorotice
(4) Adresa sídla:
Chlébské 27
59262 Skorotice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7600529604/0600
(CZ10 0600 0000 0076 0052 9604)
94-14017751/0710
(CZ51 0710 0000 9400 1401 7751)
(6) IČ: Nápověda
48895636
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596752
   Zkratka subjektu:
Skorotice
(4) Email:
skorotice@volny.cz
[oficiální]
podatelna.skorotice@volny.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecskorotice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566566828
[stolní]
+420727962249
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 18:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 25.11.2022 11:05:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English