ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skřinářov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skřinářov
(4) Adresa sídla:
Skřinářov 28
59453 Skřinářov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
94-3115751/0710
(CZ82 0710 0000 9400 0311 5751)
(6) IČ: Nápověda
00599824
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599824
    Kód obce:
596761
   Zkratka subjektu:
Skrinarov
(4) Email:
skrinarov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://obecskrinarov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603997159
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 16:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 25.11.2022 11:11:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English