ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Strážek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Strážek
(4) Adresa sídla:
Strážek 13
59253 Strážek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5225751/0100
(CZ54 0100 0000 0000 0522 5751)
94-1910751/0710
(CZ21 0710 0000 9400 0191 0751)
(6) IČ: Nápověda
00295493
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295493
    Kód obce:
596825
   Zkratka subjektu:
STRAZEK
(4) Email:
podatelna@mestysstrazek.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mestysstrazek.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566567321
[stolní]
+420737847867
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: adm_strazek@czp, poslední úprava: 07.11.2022 07:38:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English