ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Škrdlovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Škrdlovice
(4) Adresa sídla:
Škrdlovice 48
59101 Škrdlovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
126825999/0300
(CZ29 0300 0000 0001 2682 5999)
94-8311751/0710
(CZ55 0710 0000 9400 0831 1751)
(6) IČ: Nápověda
00295540
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295540
    Kód obce:
596876
   Zkratka subjektu:
Skrdlovice
(4) Email:
skrdlovice@skrdlovice.cz
[oficiální]
starosta@skrdlovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skrdlovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602420987
[mobilní]
+420566659243
[fax]
+420566659178
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:30
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 15:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:41:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English