ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Štěpánov nad Svratkou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Štěpánov nad Svratkou
(4) Adresa sídla:
Štěpánov nad Svratkou 23
59263 Štěpánov nad Svratkou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1622075319/0800
(CZ45 0800 0000 0016 2207 5319)
94-6711751/0710
(CZ38 0710 0000 9400 0671 1751)
(6) IČ: Nápověda
00295558
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295558
    Kód obce:
596884
   Zkratka subjektu:
STEPANDSVR
(4) Email:
mestys@stepanovnadsvratkou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.stepanovnadsvratkou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566560532
[fax]
+420566560532
[stolní]
+420566560015
[stolní]
+420566560016
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: ADM_STEPANDSVR@czp, poslední úprava: 07.11.2018 13:10:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English