ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ujčov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ujčov
(4) Adresa sídla:
Ujčov 19
59262 Ujčov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-12310751/0710
(CZ83 0710 0000 9400 1231 0751)
(6) IČ: Nápověda
00599891
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596914
   Zkratka subjektu:
Ujcov
(4) Email:
obec.ujcov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ujcov.cz
[oficiální]
http://www.ujcov.cz/e-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724161139
[mobilní]
+420566566394
[fax]
+420566566394
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 16:30
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.07.2013 10:01:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English