ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Věchnov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Věchnov
(4) Adresa sídla:
Věchnov 73
59301 Věchnov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-5217751/0710
(CZ06 0710 0000 9400 0521 7751)
(6) IČ: Nápověda
00842184
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596965
   Zkratka subjektu:
Vechnov
(4) Email:
info@obecvechnov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvechnov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566552128
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 29.03.2019 08:24:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English