ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velké Janovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velké Janovice
(4) Adresa:
Velké Janovice 47
59301 Velké Janovice
(5) Bankovní spojení:
7000523751/0100
(CZ42 0100 0000 0070 0052 3751)
94-2112751/0710
(CZ40 0710 0000 9400 0211 2751)
(6) IČ: Nápověda
00840637
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
596990
   Zkratka subjektu:
VlkJnovice
(4) Email:
velke.janovice@tiscali.cz
[oficiální]
posta.velkejanovice@mu.bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.velkejanovice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566573419
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.07.2013 20:00:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English