ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Věstín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Věstín
(4) Adresa sídla:
Věstín 26
59265 Věstín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
32928751/0100
(CZ22 0100 0000 0000 3292 8751)
94-12417751/0710
(CZ34 0710 0000 9400 1241 7751)
(6) IČ: Nápověda
00599913
(7) DIČ: Nápověda
CZ00599913
    Kód obce:
597031
   Zkratka subjektu:
Vestin
(4) Email:
obecvestin@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecvestin.cz/
[oficiální]
http://www.obecvestin.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/d-1382/p1=66
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420566575137
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 13:00
Středa: 10:00 - 15:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.07.2013 10:10:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English