ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VÍR

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VÍR
(4) Adresa sídla:
Vír 178
59266 Vír
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2518751/0710
(CZ10 0710 0000 9400 0251 8751)
(6) IČ: Nápověda
00295744
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295744
    Kód obce:
597074
   Zkratka subjektu:
Vir
(4) Email:
ou@virvudolisvratky.cz
[oficiální]
ou@virvudolisvratky.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.virvudolisvratky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566575121
[stolní]
+420566575121
[fax]
+420605502650
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 05.02.2019 14:53:38
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English